@Lạc Việt 2020 Trong nhận thức của Lạc: 1

Đừng có xem thường a Quảng nhé Đông JuneBình luận: 5 Đừng có xem thường a Quảng nhé 1 thích Ngô Thanh Đông bphone 5 Bình luận Lạc Việt 2020TÍCH CỰC Sếp chả nói sai gì cả.


Thursday January 01, 1970

Đại_Ca_Quẳng Lạc Việt 2020 đã nói: ↑ Sếp chả nói sai gì cả

@Lạc Việt 2020 Đúng thế, vì những gì nó nói chưa bao giờ đúng chứ ko có sai , Quăng_Nguyên_Tử Ngô Thanh Đông Lạc Việt 2020 đã nói: ↑ Sếp chả nói sai gì cả.
@Lạc Việt 2020 Trong nhận thức của Lạc: 1.
Sếp chả bao h nói sai 2.
Nếu sếp sai tham khảo lại ý 1 ???????????? LokiCAO CẤP Tôi cũng dc Elon Musk chào hàng thiết bị du hành vào không gian.
Nhưng hiện tại tôi bận chút nên thấy chưa cần thiết mua mấy công nghệ này về.


Thursday January 01, 1970

Davichuynh123ĐẠI BÀNG 9 phút đúng rồi vấn đề thời gian thôi

tới khi mà Apple tích hợp cả cái điện thoại vào mắt kính rồi thì B mới có điện thoại cam ẩn ????) MacBook#macbook Sony Camera#sonycamera.


Thursday January 01, 1970

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *