#1 2020-08-26 15:30:40

ShadCruse4
Member
From: Netherlands, Den Oever
Registered: 2020-08-26
Posts: 1

Xin ý kiến: | Tinh tế

[Win] Hỏi đáp - CSKN     Xin ý kiến:   Phạm Công Tấn Bình luận:     Nhận thông báo    Xin ý kiến: Mọi người cho mình xin ý kiến nên chọn vga gtx 1650s hay rx 580 cho i3-10100 được a?.

Báo xấu               Bình luận                  Cá nhân    Hi bạn

+ 126      + 109      + 90  lamtien338  8.528  bài đăng   + 70  ragefighter  22.842  bài đăng   + 68  Lê văn zyx.

Offline

W88top

Board footer

Powered by FluxBB