#1 2020-08-31 00:35:40

veffteqrfzje
Member
Registered: 2020-08-19
Posts: 656

Build PC 30 triệu chạy Mac và Windows song song | Tinh tế

Build PC 30 triệu chạy Mac và Windows song song   huntergn Bình luận:     Nhận thông báo    Mình tính build PC chạy Mac và  song song để code và chơi game.
Không tính màn hình, phụ kiện, kinh phí tầm 30 triệu thì dùng linh kiện như thế nào anh em nhỉ.

1 thích    Báo xấu   tieunaiha              Bình luận                  Cá nhân    Hi bạn

+ 126      + 109      + 90  lamtien338  8.511  bài đăng   + 70  ragefighter  22.842  bài đăng   + 68  Lê văn zyx.

Offline

W88top

Board footer

Powered by FluxBB