#1 2020-08-31 13:13:43

ckftrkpefock
Member
Registered: 2020-08-16
Posts: 2,268

Nay Sài Gon đã có CSGT nữ, bác nào uống hớp rượu ra trò chuyện tình cảm cho vui | Tinh tế

Nay Sài Gon đã có CSGT nữ, bác nào uống hớp rượu ra trò chuyện tình cảm cho vui   Doan Van Kha Bình luận: 6     Nhận thông báo      Nay Sài Gon đã có CSGT nữ, bác nào uống hớp rượu ra trò chuyện tình cảm cho vui  Phụ nữ hết là bánh bèo vô dụng rồi á          Báo xấu            6 Bình luận        poiuy1234VIP  Bay lên kẹp cổ cho chết bây giờ  https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/neg_ysfyrns/2016_03_16/nucs1.jpg                                                      Doan Van Kha        Shopduy-netTÍCH CỰC            poiuy1234 đã nói:       ↑           Bay lên kẹp cổ cho chết bây giờ  https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/neg_ysfyrns/2016_03_16/nucs1.jpg       @poiuy1234  Húp.
hup             i_want_to_master_itĐẠI BÀNG            poiuy1234 đã nói:       ↑           Bay lên kẹp cổ cho chết bây giờ  https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/neg_ysfyrns/2016_03_16/nucs1.jpg       @poiuy1234  Trường hợp này có cho chúng tôi cũng không húp                  CAO CẤP  Phụ nữ dễ mềm lòng nên hay bị lừa lắm.

Trình bày kể lể tí khéo lại thả ngay ???? Nói chung k hợp với nghề này

Doan Van KhaTÍCH CỰC            Yan20142297 đã nói:       ↑           Phụ nữ dễ mềm lòng nên hay bị lừa lắm.
Trình bày kể lể tí khéo lại thả ngay ???? Nói chung k hợp với nghề này.
Bác uống hớp rượu rồi chạy xe kiếm mấy ẻm rồi thí nghiệm cho ae xem             hoai88vnCAO CẤP 38 phút            Yan20142297 đã nói:       ↑           Phụ nữ dễ mềm lòng nên hay bị lừa lắm.
Trình bày kể lể tí khéo lại thả ngay ???? Nói chung k hợp với nghề này.

Thử xem ông có trình bày được ko ????                             Cá nhân    Hi bạn

+ 126      + 109      + 90  lamtien338  8.511  bài đăng   + 70  ragefighter  22.837  bài đăng   + 68  Lê văn zyx.

Offline

W88top

Board footer

Powered by FluxBB