#1 2020-09-06 11:46:27

EuniceMaca
Member
From: United States, San Jose
Registered: 2020-09-04
Posts: 184

PalPal Cá nhân Hi bạn

Cà phê tinh tế     Phụ nữ ngày xưa ở miền Nam hay có thói quen ngồi một bên khi được chở trên xe.
Nhìn duyên và nữ.
dungtq58    Nhận thông báo    Phụ nữ ngày xưa ở miền Nam hay có thói quen ngồi một bên khi được chở trên xe.
Nhìn duyên và nữ tính.
Bạn có chia xẻ gì về quan điểm trên       1 thích    Báo xấu   manhtantg      du lịch       2 Bình luận       CAO CẤP  Bác nói chuyện như đùa.
Mặc áo dài thì chẳng ngồi như thế thì ngồi như thế nào.
Chẳng qua bây giờ người ta ít mặc áo dài thôi.
Nhiều chị em mặc váy công sở khi ngồi sau cũng thường ngồi như vậy.

PalPal              Daviddv9pradaVIP  Tuỳ vào trang phục chứ xưa nay đều vậy mà

PalPal                        Cá nhân    Hi bạn.

+ 219      + 87      + 80      + 78  ĐẠI BÀNG Đại_Ca_Quẳng  209  bài đăng   + 75

Offline

W88top

Board footer

Powered by FluxBB