#1 2020-09-09 08:24:41

KatlynHill
Member
From: Sweden, Gustafs
Registered: 2020-09-09
Posts: 1

Các bác cho e hỏi làm sao mang thanh điều chỉnh âm lượng lên notify như thanh điều chỉnh độ sáng... | Tinh tế

Các bác cho e hỏi làm sao mang thanh điều chỉnh âm lượng lên notify như thanh điều chỉnh độ sáng.
Trọn kalitel Bình luận: 1     Nhận thông báo    Các bác cho e hỏi làm sao mang thanh điều chỉnh âm lượng lên notify như thanh điều chỉnh độ sáng vậy.
Lần nào muốn tăng giảm cũng phải mò phím cứng e ko khoái.
Phiên bản android 10.

OneUI 2.1        Báo xấu              1 Bình luận       CAO CẤP 1 giây  Vãi

phím cứng nhanh hơn chứ                          Cá nhân    Hi bạn.
+ 126      + 109      + 90  lamtien338  8.512  bài đăng   + 70  ragefighter  22.842  bài đăng   + 68  Lê văn zyx.

Offline

W88top

Board footer

Powered by FluxBB