#1 2020-09-12 23:22:31

Jasonbuids
Member
From: The Gambia
Registered: 2020-09-11
Posts: 103

còn Apple watch thì chắc có mã VN/A

Hôm bữa mình mua MacBook ở FPT thì nó ko có mã VN/A mà có mã SA/A

còn Apple watch thì chắc có mã.
Lehuuthe120228 phút  Bình luận:     Nhận thông báo    Hôm bữa mình mua MacBook ở FPT thì nó ko có mã VN/A mà có mã SA/A, còn Apple watch thì chắc có mã VN/A.

Có lẽ mình sẽ mua Apple watch ở TGDĐ

cho mình hỏi nếu mua Apple watch thì mình nên mua bộ sạc dự phòng này hay là củ sạc Apple để sạc cho nó giờ hả mn.

Báo xấu               Bình luận                  Cá nhân    Hi bạn

+ 126      + 109      + 90  lamtien338  8.528  bài đăng   + 70  ragefighter  22.842  bài đăng   + 68  Lê văn zyx.

Offline

W88top

Board footer

Powered by FluxBB